Komisyonlar

İş Sağlığı ve iş Güvenliği Kurulu

6331 sayılı İş Sağlığı İş Güvenliği kanununun 22.Maddesi uyarınca Fakültemizde "İş Sağlığı ve İş güvenliği" eğitimci veya uzman sertifikasına sahip öğretim elemanlarından oluşturulmuştur.
Prof.Dr. Ahmet UYANIK
Prof.Dr. Ünal ZEYBEKOĞLU
Prof.Dr. Hasan KOCAOKUTGEN
Doç.Dr. Erbil AĞAR
Doç.Dr. Emine DIRAMAN
Araş.Gör. Işın KILIÇ CIKLA
Uzaman Hakan BÜLBÜL
 
Akademik Teşvik Geçici Ön İnceleme Heyeti (Dekanlık)

Başkan Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ
Üye       Prof.Dr. Cevdet KILIÇ
Üye       Prof.Dr. Hamdi Güray KUTBAY
Üye       Doç.Dr. Recep CENGİZ